0%
Posted inΈκπτωση Διαφημιστικής Δαπάνης

Επέκταση της προσαυξημένης έκπτωσης διαφημιστικής δαπάνης κατά 30% και για το φορολογικό 2022

admin/Posted on /Comments Off

Κατατέθηκε στις 21-12-2021 τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας με τίτλο “Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις” με το οποίο προτείνεται η επέκταση της προσαυξημένης έκπτωσης διαφημιστικής δαπάνης και για φορολογικό 2022 κατά 30%.

Ειδικότερα σύμφωνα με τις προτεινόμενες διατάξεις: 

Άρθρο 3

Επέκταση προσαυξημένης έκπτωσης διαφημιστικής δαπάνης του άρθρου 22Γ του Κ.Φ.Ε. και για φορολογικό 2022

Το άρθρο 22Γ του ν. 4172/2013 (Α’ 167) τροποποιείται, στον τίτλο και πρώτο εδάφιο, ως προς την επέκταση της προσαυξημένης έκπτωσης διαφημιστικής δαπάνης και για φορολογικό 2022 κατά 30%, και πρόβλεψη των σχετικών προϋποθέσεων και το άρθρο 22Γ διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 22Γ

Προσαυξημένη έκπτωση διαφημιστικής δαπάνης κατά τα φορολογικά 2020, 2021 και 2022

Η διαφημιστική δαπάνη που πραγματοποιεί επιχείρηση κατά τα φορολογικά 2020, 2021 και 2022, κατά μέρος που λόγω δαπάνη αφορά:

α) ανάρτηση χώρους που νόμιμα προορίζονται για υπαίθρια διαφήμιση, διαφημιστικών και χορηγικών μηνυμάτων πληρωμή δημοσιεύσεων

β) αγορά χρόνου χώρου, σκοπό καταχώρηση δια των ακόλουθων Μέσων Ψυχαγωγίας:

βα) τηλεόρασης,

ββ) του ραδιοφώνου,

βγ) του κινηματογράφου,

βδ) του διαδικτύου,

βε) των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης και των λοιπών ψηφιακών μέσων και εργαλείων εφόσον καταχώριση στις υποπερ. βδ) και βε) πραγματοποιήθηκε από επιχείρηση που έχει καταχωρισθεί στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης του άρθρου 52 του ν. 4339/2015 (Α 133) και

βστ) των εφημερίδων και περιοδικών,

εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων κατά χρόνο πραγματοποίησής της, προσαυξημένη κατά εκατό τοις εκατό (100%) για φορολογικό 2020, κατά εξήντα τοις εκατό (60%) για φορολογικό 2021 και κατά τριάντα τοις εκατό (30%) για φορολογικό 2022 υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(i) η διαφημιστική δαπάνη επιχείρησης για φορολογικό 2020 ανέρχεται τουλάχιστον ισόποσο προ εκδόσεως πιστωτικών τιμολογίων κύκλου εργασιών (τζίρου) διαφημιστικής δαπάνης στα οριζόμενα στις περ. α) και β) για 2019 και

(ii) η διαφημιστική δαπάνη επιχείρησης για φορολογικό 2021 και φορολογικό 2022 ανέρχεται τουλάχιστον εκατόν τοις εκατό (105%) του προ εκδόσεως πιστωτικών τιμολογίων κύκλου εργασιών (τζίρου) διαφημιστικής δαπάνης στα οριζόμενα στις περ. α) και β) γιατο 2019.

Εφόσον η επιχείρηση βάσει σχετικών κανονιστικών πράξεων διοίκησης, έχει αναστείλει τη δραστηριότητά της ή επλήγη οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού covid-19, η ανωτέρω υπό στοιχείο (i) προϋπόθεση πληρούται εψόσον το ύψος της διαφημιστικής δαπάνης για το 2020 ανέρχεται τουλάχιστον σε ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) της προ εκδόσεως πιστωτικών τιμολογίων κύκλου εργασιών (τζίρου) διαφημιστικής δαπάνης έτους 2019.

Αν προκύψουν ζημιές μετά από την αφαίρεση των ως άνω ποσοστών, αυτές μεταφέρονται με βάση το άρθρο 27.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, έπειτα από εισήγηση του Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ορίζεται κάθε ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή της παρούσας.»