Reanda Οι δαπάνες κατασκευής ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) δύναται να αναγνωριστούν προς έκπτωση και να αποσβεσθούν εφάπαξ στο έτος κτήσης τους.
Reanda

Announcement

Οι δαπάνες κατασκευής ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) δύναται να αναγνωριστούν προς έκπτωση και να αποσβεσθούν εφάπαξ στο έτος κτήσης τους.

Σεπτέμβριος, 2023

Το ανωτέρω έκρινε η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ με απόφασή της επί προσφυγής ελεγχόμενης επιχείρησης, ο έλεγχος της οποίας δεν αναγνώρισε προς έκπτωση τιμολόγιο που αφορούσε στην κατασκευή ηλεκτρονικού καταστήματος με την αιτιολογία ότι η δαπάνη αποτελεί άυλο περιουσιακό στοιχείο, και ως εκ τούτου θα έπρεπε να καταχωρηθεί στα πάγια περιουσιακά στοιχεία και να αποσβεσθεί σε ετήσια βάση. Όπως επεσήμανε η ΔΕΔ, η σχετική δαπάνη εντάσσεται στην κατηγορία των «δαπανών για την εκκίνηση νέων λειτουργιών», οι οποίες δεν θεωρούνται άυλα περιουσιακά στοιχεία και συνεπώς πρέπει να αναγνωρίζονται ως έξοδα προς έκπτωση για την επιχείρηση εφάπαξ κατά τον χρόνο που προκύπτουν. Περαιτέρω, προσέθεσε ότι τα έξοδα που ενέπιπταν στην έννοια των εξόδων πολυετούς απόσβεσης δυνάμει του προγενέστερου Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου και πραγματοποιούνται από 01.01.2015 και εφεξής, αποσβένονται εφάπαξ στο χρόνο κτήσης τους, καθώς δεν ορίζεται η έννοια των εξόδων πολυετούς απόσβεσης στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Ως εκ τούτου, η ΔΕΔ αποφάσισε ότι ο προσφεύγων ορθώς εξέπεσε τη δαπάνη για την κατασκευή ηλεκτρονικού καταστήματος εφάπαξ κατά το έτος κτήσης τους (ΔΕΔ 856/2023).